“Davam edir 37…”

37 yaş yarımam.
İt ilində doğulmuşam,
It günündə yaşayıram

Qardaşxan Əziz

İt ili nə təhər marıtladısa
misramı əlimə çomaq götürdüm
şerimə baş vuran martılarısa
elə ilk misrama uyak götürdüm

it ili it olub qurd tək ulayır
bir ağız qar hürüb adam dolayır
üstünə gələnə quyruq bulayır
bu ili özümə nahaq götürdüm

girincə girincəm yorğun arğınam
mart dərdi də gəlsin basım bağrıma
palaza bürünüb baxıb yorğana
yorğanıma görə ayaq götürdüm